София квартет  - Билети

BG SF2021 - Билети

Няма активни спектакли към това събитие!

Детайли за събитието

София квартет

Й. Хайдн - Струнен квартет във фа минор

В. А. Моцарт - Струнен квартет №3