СОФИЯ КВАРТЕТ  - Билети

BG SFwin300 - Билети

Дата на събитието

Детайли за събитието

СОФИЯ КВАРТЕТ

Йоханес Брамс – Клавирен квинтет фа минор

Роберт Шуман – Струнен квартет № 1

Със специалното участие на Василий Илисавски – пиано