Стабат Матер - Билети

BG 1907200new - Билети ©

Дата на събитието

Детайли за събитието

Стабат Матер
Томазо Албинони – Adagio
Джовани Батиста Перголези – “Стабат Матер”
солисти: Стефани Кръстева, Ина Кънчева
диригент: Славил Димитров