Степи, песни и вино  - Билети

BGR -stepi - Билети

Няма активни спектакли към това събитие!

Детайли за събитието

26 януари 2021, вторник, 19 ч., зала „България“


„Степи, песни и вино“

Казашки концерт

Великолепие и поетика в легендите за Стенка Разин и Кудеяр Питирим. Любими руски и украински казашки песни, пляски и казачок с коне, за любов и от сърце.

Национален филхармоничен хор

Славил Димитров диригент