Струнен квартет Филхармоника  - Билети

filharm - Билети

Няма активни спектакли към това събитие!

Детайли за събитието

Струнен квартет Филхармоника


Феликс Менделсон – Струнен квартет № 6 оп. 80 във фа-минор

Роберт Шуман – Клавирен квинтет оп. 44 в ми-бемол мажор

Със специалното участие на Виктория Василенко, пиано