Струнен квартет ФИЛХАРМОНИКА  - Билети

BG SFwin300 - Билети

Няма активни спектакли към това събитие!

Детайли за събитието

Струнен квартет “ФИЛХАРМОНИКА”

Волфганг Амадеус Моцарт - Струнен квартет № 15 в ре минор, КV 421

Франц Шуберт - Струнен квартет №14 "Смъртта и момичето" в ре минор, D810