СТРУНЕН КВАРТЕТ ФИЛХАРМОНИКА  - Билети

BG SFwin300 - Билети

Няма активни спектакли към това събитие!

Детайли за събитието

СТРУНЕН КВАРТЕТ ФИЛХАРМОНИКА

Йоханес Брамс – Струнен квартет № 1 оп. 51 в до-минор

Антонин Дворжак – Струнен квартет № 12, оп. 96 във фа-мажор „Американски“