Струнен квартет Фрош  - Билети

BG SF2021 - Билети

Няма активни спектакли към това събитие!

Детайли за събитието

Струнен квартет “Фрош”

Л. ван Бетовен - Струнен квартет №13 в си бемол мажор, оп. 130

У. Уолтън - Струнен квартет №2 в ла минор