Струнен квартет Фрош  - Билети

BG SF2021 - Билети

Няма активни спектакли към това събитие!

Детайли за събитието

Струнен квартет “Фрош”

Й. С. Бах - Четири фуги от “Изкуството на фугата”, BWV 1080

В. Казанджиев - Струнен квартет № 9

Д. Шостакович - Струнен квартет №3 във фа мажор, оп.73