Струнен квартет Фрош  - Билети

BG SF2021y - Билети

Дата на събитието

Детайли за събитието

Със специалното участие на Емануил Иванов - пиано

А. Цемлински- Струнен квартет номер 4

Р. Шуман- Клавирен квинтет оп. 44 ми бемол мажор