Струнен квартет Фрош  - Билети

BG SF2021y - Билети

Дата на събитието

Детайли за събитието

Ян Гросман - Музика към картини на Карел Харуда

Константин Илиев - Струнен квартет № 3

Бела Барток- Струнен квартет № 5