Светлин Русев и Саша Мякиля  - Билети

BG Sasha300n - Билети

Няма активни спектакли към това събитие!

Детайли за събитието

Светлин Русев и Саша Мякиля

 

Камий Сен-Санс - Хаванеза за цигулка и оркестър оп.83

Интродукция и Рондо капричиозо за цигулка и оркестър в ми мажор, оп.28

Камий Сен-Санс - Йожен Изаи - Каприз във форма на валс, оп.52

Жорж Бизе - Симфония в до мажор

 

солист: Светлин Русев - цигулка

диригент: Саша Мякиля