Теодосий Спасов и Григор Паликаров  - Билети

BG 1608200 - Билети ©

Няма активни спектакли към това събитие!

Детайли за събитието

Теодосий Спасов и Софийската филхармония
Теодосий Спасов – Концерт за кавал и оркестър
Бизе/Шчедрин – Кармен сюита
солист: Теодосий Спасов 
диригент: Григор Паликаров