Трети клавирен рецитал – Ромео Смилков  - Билети

BG SFwin300 - Билети

Дата на събитието

Детайли за събитието

2 април, събота, 11.00ч., Камерна зала


Трети клавирен рецитал – Ромео Смилков

Цикъл "Клавирните вариации на В. А. Моцарт"

Ромео Смилков - пиано

Вариации за пиано от „Виенския период“ (1781/1791)

Вариации по Aрия “Salvе tu, Domine” от опера на Дж. Паизиело „Фалшивият философ“ – F dur, KV 398 (1783)

Вариации по Ариета “Unser dummer Pobel meint” от зингшпил на Кр. В. Глук „Пилигрими от Мека“ – G dur, KV 455 (25.VIII. 1784)

Allegretto и 12 (Дванадесет) вариации – B dur, KV 500 (12.IX. 1786)

Вариации по Mенует на Jean Pierre Duport – D dur, KV 573 (29. IV. 1789, Potsdam)

Вариации по песен от зингшпил “Ein Weib is das herrlichste Ding” от Benedikt Schack – F dur, KV 613 (8.III-12.IV. 1791)