ВОКАЛЕН СЪСТАВ БЕЛЛА ВОЧЕ  - Билети

BG SFwin300 - Билети

Няма активни спектакли към това събитие!

Детайли за събитието

ВОКАЛЕН СЪСТАВ БЕЛЛА ВОЧЕ

La donna e mobile

Стефан Врачев - пиано

Росен Канев – хореограф

Богомил Спиров - тенор