ВОКАЛЕН СЪСТАВ БЕЛЛА ВОЧЕ  - Билети

BG SFwin300 - Билети

Няма активни спектакли към това събитие!

Детайли за събитието

ВОКАЛЕН СЪСТАВ БЕЛЛА ВОЧЕ

“Живот човешки” - 120 години от рождението на Мими Балканска

Стефан Врачев – пиано

Със специалното участие на Богомил Спиров и Стефан Петков