Вокален състав ИМПРЕСИЯ  - Билети

BG SFwin300 - Билети

Няма активни спектакли към това събитие!

Детайли за събитието

Вокален състав “ИМПРЕСИЯ”

Янко Маринов - пиано

Италия - любов завинаги!

В програмата творби от К. Джезуалдо, М. Роси, Дж. Фрескобалди, Кл. Монтеверди, А. Вивалди, О. Респиги, Ф. Бузони