ВОКАЛЕН СЪСТАВ ИМПРЕСИЯ  - Билети

BG SFwin300 - Билети

Дата на събитието

Детайли за събитието

ВОКАЛЕН СЪСТАВ “ИМПРЕСИЯ”

Янко Маринов - пиано

Българска музика и обичаи

В програмата: средновековна православна музика, творби от Атанас Бадев, Димитър Ненов, Георги Златев - Черкин, Панчо Владигеров и др.