ВОКАЛЕН СЪСТАВ ИМПРЕСИЯ  - Билети

BG SFwin300 - Билети

Дата на събитието

Детайли за събитието

ВОКАЛЕН СЪСТАВ “ИМПРЕСИЯ”

Янко Маринов - пиано

Истина и любов в музиката на Русия

В програмата: староруска музика и творби от Сергей Рахманинов, Милий Балакирев, Модест Мусоргски, Михаил Глинка, Римски-Корсаков