Втори клавирен рецитал – Ромео Смилков  - Билети

BG SFwin300 - Билети

Дата на събитието

Детайли за събитието

5 март, събота, 11.00ч., Kамерна зала

Втори клавирен рецитал – Ромео Смилков

Цикъл "Клавирните вариации на В. А. Моцарт"

Ромео Смилков - пиано

Вариационни цикли по френски вокални теми (1778/1781)

Вариации по Ариета “Lison dormait” от комична опера „Юлия“ на Nikolas Dezede – C dur, KV 264 (1778)

Вариации по френската песен “Ah, vous dirai-je Maman” – C dur, KV 265 (1780/1781)

Вариации по френската песен “La belle Francoise” – Es dur, KV 353 (1780/1781)

Вариации по Хор “Dieu d’amour” от опера на Andre-Ernest-Modeste Gretry „Сватбите на самнитите” – F dur, KV 352 (1781)

Вариации по тема “Come un’agnello” от опера на Giuseppe Sarti „Двама се карат, третият печели” – A dur, KV 460 (9-12.VI. 1784) – незавършен клавирен цикъл