Йозеф Хайдн - Оратория Сътворението  - Билети

BG BNRSim - Билети

Дата на събитието

Детайли за събитието

Йозеф Хайдн – Оратория „Сътворението“

Посветен на 70-годишнината на Смесен хор на БНР

Диригент проф. Андреас Херман