ЗИГФРИД ЮНГ  - Билети

BG SFwin300 - Билети

Дата на събитието

Детайли за събитието

ЗИГФРИД ЮНГ

Ралф Воън Уилямс - Концерт за туба и оркестър Едуард Елгар -“Енигма“ Вариации

Диригент: Габриел Бебешеля

Солист: Зигфрид Юнг - туба