Онлайн решаване на спорове

ИЗВЪНСЪДЕБНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
Потребителите имат достъп до извънсъдебни процедури за разрешаване на спорове със съдействието на органи за алтернативно решаване на спорове. Компетентни по спорове относно закупени билети онлайн са общите помирителни комисии.

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2#
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show