Онлайн решаване на спорове

ИЗВЪНСЪДЕБНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
Потребителите имат достъп до извънсъдебни процедури за разрешаване на спорове със съдействието на органи за алтернативно решаване на спорове.
Общите помирителни комисии са компетентни за спорове, свързани с покупката на онлайн билети. Можете да се свържете с тях на: Общи помирителни комисии

Можете също така да потърсите съдействие за разрешаване на спор чрез Европейската платформа за онлайн разрешаване на спорове тук: Eвропейска платформа за онлайн решаване на спорове