Новини

Графа - ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯ

27 сеп

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА “ПРОМОЦИЯ БИЛЕТИ – 28 ОКТОМВРИ – 28 НОЕМВРИ 2018, КОНЦЕРТИ НА ГРАФА”


1. Настоящите общи условия ("Общи/те условия") имат за цел да уредят начина за провеждане и участие в промоционалната кампания “ПРОМОЦИЯ БИЛЕТИ – 28 ОКТОМВРИ – 28 НОЕМВРИ 2018, КОНЦЕРТИ НА ГРАФА” ("Кампанията").


2. Кампанията се организира от "Монте Мюзик" ООД, ЕИК 175381559, със седалище и адрес на управление: град София, район р-н Лозенец, ул. Васил Кирков № 4, имейл: magdalena@montemusic.net ("Организаторът").


3. Кампанията ще се проведе в периода от 28.09.2018 г. до 28.10.2018 г., включително в избрани обекти на "ОМВ България" ООД, ЕИК 121759222, ДДС BG121759222, със седалище и адрес на управление: град София, бул. "Цариградско шосе" № 90, ет. 20, 1784 София ("ОМВ") в София.


4.Работното време на  service corner касите в OMV бензиностанциите, на които ще се проведе Кампанията, е всеки ден от 7:00 до 19:30 часа. Адреси на обектите:


ОМВ РоженСофия, бул. Рожен №20EОМВ Малинова ДолинаСофия, Малинова Долина, ул. Околовръстен път № 221ОМВ Люлин ТунелаСофия, бул. Царица Йоана, 10ОМВ Цариградско шосеСофия, бул. Цариградско шосе, 123AОМВ МусагеницаСофия, бул. Г. М. Димитров, 55ОМВ Бул."България"София, бул. България, 49ВОМВ БоянаСофия, ул. Околовръстен път, 6, посока МладостОМВ ПробиваСофия, Акад. Иван Гешов, 2ДОМВ Момина чешмаСофия, проф. Цветан Лазаров, 63ОМВ Младост 1АСофия, бул. Александър Малинов, 29ОМВ ОпълченскаСофия, бул. Опълченска, 35ОМВ РезбарскаСофия, Хаджи Димитър, ул. Резбарска, 1БОМВ БанишораСофия, бул. Ген. Николай Г. Столетов, 33ОМВ Самоковско шосеСофия, Горубляне, ул. Самоковско шосе, 86ОМВ Захарна фабрикаСофия, Захарна Фабрика, бул. Сливница, 258ОМВ Красна полянаСофия, бул. Никола Мушанов, 114ЕОМВ Окръжна болницаСофия, Цариградско шосе, 50ОМВ ВраждебнаСофия, бул. Ботевградско шосе, 439ОМВ КорабчеСофия, бул. Цариградско шосе, 116ОМВ Ломско шосеСофия, бул. Ломско шосе №2ВОМВ АвтокамСофия, бул. Ботевградско шосе, 266ОМВ Овча купелСофия, Овча купел,Околовръстен пътОМВ БъкстонСофия, Бъкстон, бул. Братя Бъкстон, 98ОМВ ЧерковнаСофия, Черковна, бул. Владимир Вазов, 44. В периода на Кампанията Общите условия ще бъдат достъпни на www. http://montemusic.net/, www.eventim.bg и на уеб страницата на OMV - www.omv.bg.


5. В Кампанията може да участва всяко физическо лице, което e навършило 18 г. ("Участникът").


6. Служители на Организатора или ОМВ, членовете на техните семейства, както и други лица, свързани по какъвто и да е начин с организацията и провеждането на Кампанията, нямат право да участват в Кампанията. Юридически лица също нямат право да участват в Кампанията.


7. При (а) покупката на 2 или повече билета за шоуто на Графа за зала 1 на НДК на 27 и 28 ноември от избрани бензиностанции на ОМВ в София, както те са посочени в т.4 от настоящите Общи условия; и (б) правилен отговор на въпрос от анкетна карта, свързан с творчеството на Графа, всеки Участник печели подарък премиум DVD и CD колекцията с концерта на Графа в Зала Арена Армеец, София, състоял се през 2017 г.


8. Анкетната карта се предоставя от служител на ОМВ на бензиностанция на ОМВ, участваща в Кампанията, при продажба на 2 или повече билета за шоуто на Графа за зала 1 на НДК на 27 и 28 ноември.


9. При едновременно изпълнение на условията по т.7 (а) и (б) по-горе, наградата се предоставя на Участника от служител на обекта на ОМВ, където Участникът е участвал в Кампанията.


10. Наградата се предоставя в момента на спечелване на наградата. Ако Участникът по каквато и да е причина  откаже да получи наградата в момента на спечелване, той/тя губи правото да я получи въобще.


11. Участник, спечелил награда не може да избира друга награда, нито да заменя спечелената награда за друга, включително и срещу допълнително заплащане.


12. Организаторът на Кампанията не носи отговорност, ако печеливш Участник не получи награда, поради причини, които се дължат на Участника (например, ако Участникът не даде верен отговор на въпрос, независимо, че е закупил 2 или повече билета за шоуто на Графа за зала 1 на НДК на 27 и 28 ноември и т.н.) или поради причина, че участието на Участника по какъвто и да е начин противоречи на настоящите Общи условия.


13. Организаторът на Кампанията не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, поради изтичането на периода на Кампанията или по други подобни причини.


14. Лични данни не се обработват за целите на Кампанията.


15. Евентуално възникнали спорове между Организатора и участниците в нея се решават чрез преговори или при невъзможност да се постигне съгласие - чрез намесата на компетентните органи. Недействителност или неприложимост, на която и да е разпоредба от тези Общи условия на Кампанията няма да засяга действителността или приложимостта на останалите разпоредби. Към съдържанието на настоящите Общи условия на Кампанията и провеждането на Кампанията се прилага действащото законодателство на Република България.


16. Организаторът си запазва правото да промени настоящите Общи условия. При промяна, новите Общи условия ще бъдат публикувани и ще са в сила, считано от момента на публикуването на http://montemusic.net/, www.eventim.bg и www.omv.bg.


17. В случай на злоупотреби и системни нарушения на Общите условия, както и при промяна в маркетинговата политика на Организатора, Организаторът си запазва правото да прекрати Кампанията, като това ще бъде обявено на http://montemusic.net/, www.eventim.bg и www.omv.bg.


18. ОМВ не носи отговорност във връзка с Кампанията. Всички претенции на Участници, трети лица и административни органи се насочват единствено към Организатора.


19. За допълнителни въпроси във връзка с тази Кампания, Участникът може да се свърже с Организатора на тел. 02/4819582.


20. С участието си в настоящата Кампания Участниците потвърждават, че отговарят на условията за участие в нея, както и че са запознати и се съгласяват с настоящите Общи условия.