Новини

ARA MALIKIAN

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МЕСТАТА ЗА КОНЦЕРТИТЕ НА АРА МАЛИКЯН ПРИ 30 % ЗАЕТОСТ

17 март

Уважаеми клиенти,

На 17.03.2021 в 12:11 ч. получихме следното съобщение от организатора на ARA MALIKIAN, БГ Саунд Стейдж ООД:


„РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МЕСТАТА ЗА КОНЦЕРТИТЕ НА АРА МАЛИКЯН

ПРИ 30 % ЗАЕТОСТ

Уважаема публика,

Публикуваме разпределението на продадените билети за концертите на Ара Маликян.

Умоляваме ви всеки да провери своите места и да дойде в определеното тук време. В противен случай билетите няма как да бъдат подменени!

Промените се налагат във връзка със спазването на противоепидемичните мерки и необходимостта Ара Маликан да свири пред 30 % от публиката за вече продадените маста!

В залите ще бъдат осигурени допълнителни разпоредители, за да помагат на публиката.

Молим за извинение за ситуацията, но се налага да се съобразяваме и налагаме извънредни правила в това извънредно положение.

Екип на БГ Саунд Стейдж

ПЛОВДИВ ЗАЛА С.И.Л.А. – 17 май

От 18.00 часа:

Целите сектори P, L, C, D и от сектор E, само ред 1, 3, 5, 7

От 20.00 часа:

Целите сектори P1, M, B, A, A1 и от сектор Е, само ред 2, 4, 6, 8

НДК – СОФИЯ – 18 и 19 май

18 май, 18.00 часа:

Целите блокове - 1, 5, 9

Балкон 2 – целите блокове 13,15 и от блоковете 17 и 18 – само редове 17,18

18 май, 20.00 часа:

Целите блокове - 3, 4, 7, 8

Втори балкон – от блокове 17 и 18 - само от 1 до 14 ред

19 май, 20.00 часа:

Целите блокове – 2, 6, 10

Втори балкон – целите блокове 14,16 и от блоковете 17 и 18 - само редове 15 и 16

Оркестрина

ДКС ВАРНА – 20 май

От 18.00 часа:

Целите сектори A 101, A102, A 301, A 302, D 205 и D 206

Сектор А 103, но само ред 1, 2, 3, 4

Партер F

От 20.00 часа:

Целите сектори А 105, А 104, А 303, А 304, В 201 и В 202

Сектор А 103, но само ред 5, 6, 7

Партер E“