Новини

Петък 13 - Благоевград

ще се състои по план и при спазване на всички предписани мерки.

15 март

Уважаеми клиенти,

На 15.03.2021 в 17:38 ч. получихме следното съобщение от организатора на Петък 13, Фери Арт ЕООД:

“Уважаеми зрители, представлението "Петък 13" на 16.03 в град Благоевград ще се състои по план и при спазване на всички предписани мерки. И помнете - театърът е едно от най-безопасните места - всички гледат в една посока, разстоянията помежду ви се спазват през цялото време, в залата има модерна климатична инсталация, а смехът е гарантиран!”