Новини

SOLAR Summer 2022

Промяна в началния час

03 авг

Уважаеми клиенти,

На 03.08.2022 в 14:31 ч. получихме следното съобщение от организатора на SOLAR Summer 2022, СОЛАР САМЪР ФЕСТИВАЛ ООД:

“YALTA CLUB, организатор на фестивала SOLAR Summer 2022, който ще се проведе на пристанище Бургас, съобщава за промяна в началния час на първия фестивален ден. На 12.08 началният час се променя на 23:59 часа. Стремежът на организаторите е да се избегне струпването на прекален брой хора поради провеждането на друго събитие в близост. Началният час за втория фестивален ден, 13.08 ще бъде 23:00 часа.”