Повече информация

RSS материали

Можете да бъдете информирани относно последните събития посредством RSS. RSS е стандартен updated на събития от даден сайт чрез newsreader. Нужните newsreader могат да бъдат свалени от съответните сайтове:

Windows User:
http://www.bradsoft.com/feeddemon/
http://www.feedreader.com/
http://www.newsgator.com/
http://www.newswatcher.com/

Windows and Mac User:
http://radio.userland.com/

Можем да предложим различни механизми - изберете подходящия и получете необходимата информация!