Как работи застраховката при анулиране на билет?

Преглед на темата

Какво представлява застраховката за билет?

Тази застраховка ще Ви възстанови цената на закупените билети, ако сте възпрепятствани да присъствате на събитие, поради настъпило застрахователно събитие, например заболяване, инцидент, др. Подробности можете да намерите в Общите условия на застраховката. Застраховка може да се сключи само при поръчката на билетите. За съжаление не може да се добави на по-късен етап. Застраховката е приложима само за жители на ЕС или Европейското икономическо пространство.


Как да сключа застраховката?

По време на процеса на поръчка можете да сключите застраховка, като щракнете върху „Застраховка за билет“ в потребителската Ви кошница. Цената на застраховката и общата сума ще видите в потребителската си кошница.


Какво да направя в случай на застрахователно събитие?

Ако трябва да заведете щета, моля, изпратете следната документация на посочения адрес по-долу:

  • Кратко уведомление с текущите Ви банкови данни
  • Оригиналните билети за възстановяване (или хартиени копия на билетите в случай на поръчка на print@home билети)
  • Имейлът с потвърждение на поръчката
  • Касовата бележка/Разписката доставена с билетите
  • Медицинско свидетелство с данни за диагноза и лечение или друго потвърждение в съответствие с § 7 Общите условия на застраховката.

След проверка на документацията, стойността на билетите ще бъде преведена по посочената

от Вас сметка.


АВП П&С С.А., клон България
ул. „Сребърна“ 16, София 1407, България
ЕИК: 202091075 ; МОЛ: Доминик ГантнерПоследна актуализация: Юни 2023