Място

Сатиричен театър "Алеко Константинов"

Описание
Къде София, ул. Стефан Караджа 26, тел. 988 10 60 1000  Sofia,  България

"Ние искаме нашият театър да има свое лице, да не прилича като близнак на другите театри. За това ще търсим такива театрални форми, в които нашата агитация ще звучи най-ярко. Тъй като формите на агитация са разнообразни, покрай острата сатира ние няма да бягаме и от веселия смях, който се носи през вековете до наши дни в произведенията на всички прогресивни писатели-хумористи.
Сигурно и ние ще грешим. Но не се страхуваме от това, защото ще се учим от грешките си.
Често пъти ние ще говорим на шега. Но бъдете сигурни, че мислим сериозно."
СТЕФАН СЪРЧАДЖИЕВ
Художествен ръководител на
Държавен сатиричен театър – 1957 г.

НА ВСЯКО 10-то ЧИСЛО ОТ МЕСЕЦА В БИЛЕТНАТА КАСА СЕ ОБЯВЯВА ПРОГРАМАТА ЗА ПРЕДСТАВЛЕНИЯТА  ПРЕЗ  СЛЕДВАЩИЯ КАЛЕНДАРЕН МЕСЕЦ.

Билетна каса
ул. “Стефан Караджа” № 26
тел.: (02) 988 10 60
работно време
10.00 - 14.30 ч., 15.30 - 19.00 ч.  

Сатирата е живот, останалото е детайли.