Гидон Кремер и Найден Тодоров  - Билети

BG SF0110 - Билети

Няма активни спектакли към това събитие!

Детайли за събитието

1 октомври 2020 четвъртък, 19 ч., зала България


Гидон Кремер и Найден Тодоров

А. Шонберг – „Просветлена нощ“ за струнен оркестър

Гия Канчели – „Тиха молитва“ - за цигулка, чело и струнен оркестър

Гидон Кремер цигулка

Гиедре Дирванаускайте виолончело   

Найден Тодоров диригент