Класик Арт  - Билети

BG SF2021y - Билети

Няма активни спектакли към това събитие!

Детайли за събитието

Концерт на Класик Арт

Морис Равел – Интродукция и Алегро - за флейта, кларинет, арфа и струнен квартет

Морис Равел- Струнен квартет

Барботийо – Трио за флейта, валдхорна и арфа

Б.Андрес - Песни от минало време за арфа и валдхорна.

С участието на Весела Тричкова – арфа, Алекси Косенко – флейта, Явор Добрев – кларинет и Михаил Михайлов - валдхорна