Струнен квартет Филхармоника  - Билети

BG Strunen300  - Билети

Няма активни спектакли към това събитие!

Детайли за събитието

Струнен квартет “Филхармоника”

Със специалното участие на Димитър Московски - кларинет

Лудвиг ван Бетовен - Струнен квартет №. 4 в до минор, оп. 18

Йоханес Брамс - Кларинетен квинтет в си минор, оп. 115.