Светлин Русев и Росен Миланов  - Билети

BG Svetlin300402 - Билети

Няма активни спектакли към това събитие!

Детайли за събитието

Светлин Русев и Росен Миланов

Фр. Мартен - Концерт за цигулка и оркестър

А.Шьонберг - Камерна симфония No 1 в ми мажор

диригент: Росен Миланов

солист: Светлин Русев, цигулка